Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 88

Kle min wɔ atin’n

Kle nga be tie'n kun
Kle min wɔ atin’n
I SIESIELƐ

(Jue Mun 25:4)

 1. 1. E Ɲanmiɛn Zoova, yialɛ nga y’a yia yɛ’n,

  E bali ɔ blake’n i tilɛ.

  Ɔ Ndɛ’n ɔ kpaja e ɲrun kɛ kannin sa.

  I yɛ ɔ kle e ɔ ngwlɛlɛ’n niɔn.

  (I SU SƆLƐ)

  Kle min atin’n, yo maan n si ngwlɛlɛ,

  Yo maan n sie min su ɔ mmla’m be bo.

  Nanwlɛ atin’n, yo maan n sin su wie,

  Yɛ yo maan n klo ɔ mmla mun titi.

 2. 2. Ee Ɲanmiɛn, ɔ ngwlɛlɛ’n le’a wunsu mlɔnmlɔn.

  Jɔlɛ nga a di’n cici e wla.

  Ninnge ɲɛnmɛn mun be sɔnnin ɔ Ndɛ’n nun.

  Ɔ ndɛ nanwlɛ’m be o lɛ titi.

  (I SU SƆLƐ)

  Kle min atin’n, yo maan n si ngwlɛlɛ,

  Yo maan n sie min su ɔ mmla’m be bo.

  Nanwlɛ atin’n, yo maan n sin su wie,

  Yɛ yo maan n klo ɔ mmla mun titi.

(Nian Tul. 33:13; Jue. 1:2; 119:27, 35, 73, 105 nun wie.)