Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

JUE 83

“Awlo’m be nun”

“Awlo’m be nun”

(Sa Nga Be Yoli’n 20:20)

 1. 1. Awlo’m be nun’n, e bo jasin’n,

  E kan Zoova i ndɛ.

  Klɔ dan’m be su, nanmue’m be nun

  E kle sran’m be like.

  Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n

  Mɔ Klist kɛnnin i ndɛ’n,

  Klistfuɛ kpɛnngbɛn nin ba kanngan’m

  Be bo i asiɛ’n su.

 2. 2. Awlo’m be nun’n, e bo jasin’n

  E kan alaje ndɛ.

  Sran ng’ɔ bo Ɲanmiɛn i dunman’n

  Ɔ́ dí alaje wie.

  ?Yɛ sɛ be siman dunman sɔ’n

  Bé yó sɛ naan b’a bo?

  Maan e bo Ɲanmiɛn i dunman

  Awlo’m be kwlaa be nun.

 3. 3. Awlo’m be nun’n, e wɔ titi

  E ko bo jasin fɛ’n.

  Sɛ be sɔ nun, be sɔman nun’n,

  Sran kun súɛ i trɔ liɛ’n.

  I li e bo Zoova dunman’n,

  E di nanwlɛ kle be.

  Awlo’m be nun’n saan é tó be

  Nga be awlɛn ti kpa’n.

(Nian Yol. 2:21; Rɔm. 10:14 nun wie.)