Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 63

E ti Zoova i Lalofuɛ!

Kle nga be tie'n kun
E ti Zoova i Lalofuɛ!
I SIESIELƐ

(Ezai 43:10-12)

 1. 1. Sran mun be sɔ amuin mun,

  Sanngɛ be si’a Zoova.

  Ɔ kleli titi kɛ

  Ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli.

  Amuin wie fi kwlá siman

  E ɲrun lɔ sa ng’ɔ́ wá jú’n.

  Amuin’m be kunndɛ lalofuɛ ngbɛn,

  Afin sran fi su su’a be su.

  (I SU SƆLƐ)

  E ti Zoova Lalofuɛ.

  E bo jasin’n yakpa su.

  E Ɲanmiɛn liɛ’n ɔ ti nanwlɛfuɛ.

  I ndɛ ng’ɔ kan’n ɔ kpɛn su.

 2. 2. E manman Ɲanmiɛn dunman’n,

  E kɛn i aɲrunɲan’n ndɛ.

  E bo Sielɛ jasin’n,

  E kɛn juejue su.

  E kle sran mun ndɛ nanwlɛ’n

  Naan be ɲan be ti mlɔnmlɔn.

  Kɛ bé kɔ́ be ɲrun’n, be nin e ngba

  Bé tó jue fá mánmán Zoova.

  (I SU SƆLƐ)

  E ti Zoova Lalofuɛ.

  E bo jasin’n yakpa su.

  E Ɲanmiɛn liɛ’n ɔ ti nanwlɛfuɛ.

  I ndɛ ng’ɔ kan’n ɔ kpɛn su.

 3.  3. Kɛ e bo Ɲanmiɛn jasin’n,

  I dunman’n ɔ yo sanwun.

  Ɲanmiɛn wun sacifuɛ’n,

  E wla i su nun.

  Sran nga ɔ kaci i nzuɛn’n,

  Ɔ yaci i tɛ’n cɛ i.

  Ɲanmiɛn sulɛ kpa’n man aklunjuɛ,

  Ɔ nin nguan m’ɔ le’a awieliɛ’n.

  (I SU SƆLƐ)

  E ti Zoova Lalofuɛ.

  E bo jasin’n yakpa su.

  E Ɲanmiɛn liɛ’n ɔ ti nanwlɛfuɛ.

  I ndɛ ng’ɔ kan’n ɔ kpɛn su.

(Nian Eza. 37:19; 55:11; Eze. 3:19 nun.)