Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 57

E bo jasin fɛ’n e kle sran kwlakwla

Kle nga be tie'n kun
E bo jasin fɛ’n e kle sran kwlakwla
I SIESIELƐ

(1 Timote 2:4)

 1. 1. E kunndɛ kpa kɛ é sɔ́nnzɔn Ɲanmiɛn,

  É kló sran kwlakwla, kɛ i bɔbɔ sa.

  Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ́ dé sran kwlakwla,

  Be kwlaa nga be klo i’n, ɔ sɔ be nun.

  (I SU SƆLƐ)

  Sran kwlakwla nga e to i’n

  E nianman lika ng’ɔ fin’n,

  E kan Ɲanmiɛn ndɛ nanwlɛ’n e kle i.

  Sran’m be ngba be ndɛ lo e,

  I ti e se be ngba kɛ:

  “Sran kwlakwla kwla kaci Ɲanmiɛn janvuɛ.”

 2. 2. Lika nga sran nga e to be’n be tran’n

  Ɔ nin be sran waka’n timan cinnjin.

  Sran’m be awlɛn’n yɛ ɔ ti cinnjin ɔn,

  Be awlɛn’n nun yɛ Zoova nian ɔn.

  (I SU SƆLƐ)

  Sran kwlakwla nga e to i’n

  E nianman lika ng’ɔ fin’n,

  E kan Ɲanmiɛn ndɛ nanwlɛ’n e kle i.

  Sran’m be ngba be ndɛ lo e,

  I ti e se be ngba kɛ:

  “Sran kwlakwla kwla kaci Ɲanmiɛn janvuɛ.”

 3. 3. Be kwlaa nga be yaci Satan i mɛn’n

  Zoova sɔ be nun i klunklo su.

  E klo kɛ é bó su é klé sran mun,

  I ti’n e bo jasin fɛ’n kle sran kwlaa.

  (I SU SƆLƐ)

  Sran kwlakwla nga e to i’n

  E nianman lika ng’ɔ fin’n,

  E kan Ɲanmiɛn ndɛ nanwlɛ’n e kle i.

  Sran’m be ngba be ndɛ lo e,

  I ti e se be ngba kɛ:

  “Sran kwlakwla kwla kaci Ɲanmiɛn janvuɛ.”