Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

To jue aklunjuɛ su manman Zoova

 JUE 55

Nán an sro be!

Select an Audio Recording
Nán an sro be!
I SIESIELƐ
Text
Image

(Matie 10:28)

 1. 1. Min nvle’n kɔ, nán srɛ kun wɔ.

  Ko bo Sielɛ’n i jasin’n.

  Nán sro be nga be kpɔ e’n.

  Se be nga be klo nanwlɛ’n,

  Kɛ min wa Zezi m’ɔ su sie’n,

  Ɔ kwlali e kpɔfuɛ tɛ’n,

  Naan ɔ su wa de klɔ sran mun

  Satan gblɛfuɛ’n i sa nun.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan be kpɛ an nzowa sɛ,

  Min sran mun, nán an sro be.

  Ń sásá min sufuɛ kpa mun

  Kɛ min ɲinma’n i liɛ’n sa.

 2. 2. Kannzɛ an kpɔfuɛ’m be sɔnnin

  Naan be wla an sin ndɛnngan’n,

  Yɛ be fa be nuan nun fɛ’n

  Kɛ bé fá láka amun’n,

  Min sran mun, nán amun sro be.

  Nán an sro yalɛ klelɛ’n,

  Afin ń sásá min klofuɛ’n

  Lele mɛn’n i awieliɛ.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan be kpɛ an nzowa sɛ,

  Min sran mun, nán an sro be.

  Ń sásá min sufuɛ kpa mun

  Kɛ min ɲinma’n i liɛ’n sa.

 3.  3. Amun nguan’n ti nán an usu

  N ti amun sasafuɛ.

  Sɛ wie’n kun amun bɔbɔ’n,

  N wla su fiman amun.

  Nán amun sro sran kunfuɛ mun

  Mɔ nguan bɔbɔ’n finman be’n.

  Amun su min guɛguɛ i bo,

  Amún ɲɛ́n i nuan like!

  (I SU SƆLƐ)

  Maan be kpɛ an nzowa sɛ,

  Min sran mun, nán an sro be.

  Ń sásá min sufuɛ kpa mun

  Kɛ min ɲinma’n i liɛ’n sa.