Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 52

Klistfuɛ’m be wun Ɲanmiɛn fa manlɛ

Kle nga be tie'n kun
Klistfuɛ’m be wun Ɲanmiɛn fa manlɛ
I SIESIELƐ

(Ebre Mun 10:7, 9)

 1. 1. Ninnge nga Zoova yili be’n,

  Be ti abonuan kpa.

  Asiɛ’n nin nglo’n be ti i liɛ.

  I sa nuan like ɔ.

  Ɔ mannin ninnge mun be nguan.

  I waan ɔ́ klé be kɛ

  Manmanlɛ’n ti i bɔbɔ i liɛ,

  Naan be kwlakwla be su i.

 2. 2. Zezi yoli batɛmun naan

  Ɔ́ yó sa kpakpa mun.

  Ɔ srɛli Ɲanmiɛn tankaan kɛ:

  ‘Ń wá yó ɔ klun sa’n.’

  K’ɔ fin Zurdɛn nun fiteli’n,

  Ɲanmiɛn wawɛ’n jrɛ su.

  Klolɛ’n ti ɔ srɛli i Si kɛ:

  ‘Maan ɔ klun sa kwlaa kpɛn su.’

 3. 3. Zoova e ba ɔ ja su naan,

  É mánmán ɔ dunman’n.

  E awlɛn wunmuan’n ti ɔ liɛ,

  Fa e yo ɔ klun sa.

  Ɔ Wa kunngba’n a fa mannin,

  Yɛ ɔ kpɔli e ti.

  E yoman e klunklo like kun,

  Ɔ klun sa’n yɛ é yó ɔ.