Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 5

Ɲanmiɛn i abonuan sa mun

Kle nga be tie'n kun
Ɲanmiɛn i abonuan sa mun
I SIESIELƐ

(Jue Mun 139)

 1. 1. Ee Ɲanmiɛn a si min wun sa’n kwlaa,

  Sɛ ń lá o, ń jáso o, a si.

  A si min klun akunndan’n nin min nzuɛn’n kwlaa,

  Ndɛ nga n kan’n, sa nga n yo’n,

  a si i kwlaa.

  Blɛ mɔ n wo min nin ku sɛ’n nun’n,

  Min lika fi ɔ ti’a fiawa ɔ ɲrun.

  Kɛ n te yo mmoja bɔbɔ’n a si min.

  N manman wɔ abonuan sa’n

  nin ɔ tinmin’n.

  Ɔ sa silɛ’n ti abonuan, ɔ yo sro.

  Min bɔbɔ ba’n n si sɔ kpa lele.

  Sɛ bɔbɔ srɛ kun min aosin’n i wun’n,

  Lika nga n wo’n n timan fiawa.

  ?Zoova, n kwla fia nin ɔ ɲrun?

  ?Buɛ nun annzɛ, lika benin nun ɔn?

  Nán aosin ble nun nin asiɛ’n bo lɔ,

  Kpɛkun nán jenvie’n i bo lɔ

  wie kusu ɔ.

(Nian Jue. 66:3; 94:19; Zer. 17:10 nun wie.)