Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 48

Maan e nin Zoova e nanti cɛn kwlaa

Kle nga be tie'n kun
Maan e nin Zoova e nanti cɛn kwlaa
I SIESIELƐ

(Mise 6:8)

 1. 1. E waan é kán e wun ase,

  E nin e Si’n é nánti cɛn kwlaa.

  Ye nga Ɲanmiɛn yo e’n ti dan,

  Sran ng’ɔ nin i nanti’n ɔ ɲan wie!

  Klolɛ su Ɲanmiɛn yoli naan

  Y’a kwla tra i sa’n nun kpa.

  I ti’n, e fa e wun mɛn i.

  Zoova sin yɛ e jran ɔn.

 2. 2. Satan i blɛ kasiɛn nga nun’n,

  Mɔ mɛn nga su kɔ i bue nuan yɛ’n,

  Sran mun be tanndan e ɲrun kpa.

  Ɔ maan srɛ’n i ti’n e kwla kpɔnzɔ.

  Sanngɛ Zoova sasa e.

  E klo kɛ é mɛ́ntɛn i,

  Naan y’a kwla su i tititi.

  Maan e klo i kpa lelele.

 3. 3. Srɛlɛ mɔ e kwla srɛ Ɲanmiɛn’n,

  I wawɛ’n, i Ndɛ nga be klɛli’n,

  Ɔ nin Klistfuɛ’m be asɔnun’n,

  E si Ɲanmiɛn fa be uka e.

  Sɛ e nin Zoova e nanti’n,

  Ɔ́ yó maan é yó sa kpa.

  Ɔ́ úka e naan y’a fɔnman,

  E nin i é nánti cɛn kwlaa.

(Nian Bob. 5:24; 6:9; 1 Fam. 2:3, 4 nun wie.)