Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 42

Ɲanmiɛn i sufuɛ’n i srɛlɛ’n

Kle nga be tie'n kun
Ɲanmiɛn i sufuɛ’n i srɛlɛ’n
I SIESIELƐ

(Efɛzfuɛ Mun 6:18)

 1. 1. Ee Zoova, e Si Ɲanmiɛn Kpli,

  Maan ɔ dunman dan’n ɔ yo sanwun titi.

  A yo maan ɔ klun sa ngba kpɛn su.

  Ɲanmiɛn Kpli, é srɛ́ kɛ ɔ Sielɛ’n bla.

  Sɛ i cɛn’n ju’n maan ɔ bla,

  Naan e ɲɛn i su ye’n wie.

 2. 2. É yó wɔ mo nin e lika nianlɛ,

  A man e ninnge nga be ti kpakpa mun.

  A ti like’n kwlaa be nguan Manfuɛ,

  A man e ngwlɛlɛ ɔ nin akunndan.

  É lá ɔ ase cɛn kwlaa

  Klolɛ mɔ a klo e’n ti.

 3. 3. Mɛn tɛ nga nun’n, sa tɛtɛ’m be ɲan e.

  E ɲin ta ɔ ɲrun, e kunndɛ fɔnvɔlɛ.

  Siɛ, e fa e su sa’n ngba man wɔ.

  Man e wunmiɛn naan e kwla jran kekle.

  É srɛ́ wɔ, uka e naan

  E kwla yo ɔ klun sa ngba.

(Nian Jue. 36:10; 50:14; Zan 16:33; Zak 1:5 nun wie)