I SIESIELƐ
Text
Image

(Rɔmfuɛ Mun 14:8)

 1. 1. ?A ti wan liɛ bɔbɔ?

  ?Wan li yɛ a su i ɔ?

  Ɔ min’n yɛ a koto i bo ɔ.

  Ɔ ti’ɔ ɲanmiɛn. Yɛ a su i.

  A kwlá su’a ɲanmiɛn nɲɔn.

  Ɔ min’n kwlá yo’a nɲɔn mlɔnmlɔn.

  I agualiɛ su’n saan á fá kun nga

  Ɔ awlɛn’n ɔ wo i su’n.

 2. 2. ?A ti wan liɛ bɔbɔ?

  ?Wan li yɛ a su i ɔ?

  Kun ti amuin yɛ kun ti Ɲanmiɛn,

  Ɔ maan fa kun, ɔ ti ɔ trɔ.

  ?Mɛn nga i siefuɛ’n niɔn?

  ?Sezali y’á sú i ɔ?

  ?Annzɛ á sú Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n cɛ?

  ?Á yó i klun sa’n titi?

 3. 3. ?N ti wan liɛ bɔbɔ?

  Min ɲin yí Siɛ kpa Zoova.

  Ń sú min Si m’ɔ o nglo lɔ’n.

  Ń dí ndɛ mɔ n kannin su.

  Ɔ toli min gua kpan.

  N su kpɔcimɛn i le.

  Ń yó sa ng’ɔ jɔ i klun’n tititi.

  Ń bó i dunman’n cɛn kwlaa.