Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 38

Ɔ́ wlá ɔ fanngan

Kle nga be tie'n kun
Ɔ́ wlá ɔ fanngan
I SIESIELƐ

(1 Piɛr 5:10)

 1. 1. Ɔ le sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn kle ɔ nanwlɛ’n

  M’ɔ cuɛn ɔ aosin nun fiteli’n.

  Ɔ wun ɔ awlɛn’n nun kɛ ɔ waan á sú i

  Naan á nánti i atin seiin’m be su.

  A srɛli i kɛ á yó i klun sa’n.

  Ɔ ukali wɔ, ɔ́ yó sɔ ekun.

  (I SU SƆLƐ)

  A ti Ɲanmiɛn liɛ afin

  Klist yili ɔ ti tɛ.

  Ɔ́ yó maan á jrán kpa,

  yɛ á yó wunmiɛnfuɛ.

  Ɔ́ klé ɔ atin,

  sásá ɔ kɛ titi liɛ’n sa.

  Ɔ́ yó maan á jrán kpa,

  yɛ á yó wunmiɛnfuɛ.

 2. 2. Ɔ dunman nun’n Ɲanmiɛn fɛ i Wa’n ɔ mannin.

  I ti’n Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ a yo kpa.

  I Wa m’ɔ klo i kpa bɔbɔ’n ɔ fa mannin.

  Ɔ maan saan ɔ́ wlá ɔ fanngan lele.

  I wla fi’a klolɛ nga a fa klo i’n.

  Ɔ́ nían i sufuɛ’m be lika titi.

  (I SU SƆLƐ)

  A ti Ɲanmiɛn liɛ afin

  Klist yili ɔ ti tɛ.

  Ɔ́ yó maan á jrán kpa,

  yɛ á yó wunmiɛnfuɛ.

  Ɔ́ klé ɔ atin,

  sásá ɔ kɛ titi liɛ’n sa.

  Ɔ́ yó maan á jrán kpa,

  yɛ á yó wunmiɛnfuɛ.