Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 27

Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo

Kle nga be tie'n kun
Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo
I SIESIELƐ

(Rɔmfuɛ Mun 8:19)

 1. 1. Ɲanmiɛn i mma’m be nglo yilɛ’n,

  I blɛ’n su wa wie ju.

  Be nin Klist bé wá dí famiɛn,

  Bé trán ɲanmiɛn su lɔ.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo.

  Yɛ be nin Klist, be Min’n

  Bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ.

  Bé kwlá be kpɔfuɛ mun.

 2. 2. Wie’m be te o asiɛ’n su wa,

  Ɔ cɛ kan ɔ́ flɛ́ be.

  Famiɛn’m be famiɛn’n ɔ́ fá be,

  Bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo.

  Yɛ be nin Klist, be Min’n

  Bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ.

  Bé kwlá be kpɔfuɛ mun.

 3. 3. Be nin Zezi be bo yó kun

  Alɛ kasiɛn’n i nun.

  Be nin Zezi be aja liɛ’n

  Ɔ́ yó anannganman.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo.

  Yɛ be nin Klist, be Min’n

  Bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ.

  Bé kwlá be kpɔfuɛ mun.

(Nian Dan. 2:34, 35; 2 Kor. 4:18; 1 Tɛs. 4:15-17 nun wie.)