I SIESIELƐ
Text
Image

(Matie 25:34-40)

 1. 1. Zezi i bua wie mun be nin be nga mɔ be

  nin Klist bé dí famiɛn’n be di junman kpa.

  Like nga be yo fa

  suan Klist i niaan’m be bo’n,

  Zezi waan ɔ́ yó i kunngba’n wie mán be.

  (I SU SƆLƐ)

  “Sɛ an fɔnvɔli be’n, an fɔnvɔli min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Kɛ an ukali be’n an ukali min.

  An yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.”

 2. 2. “I nun nga nzuewe nin awe kunnin min’n,

  amun ukali min, an suannin min bo.”

  Bé sé kɛ “cɛn benin yɛ

  e yoli sɔ ɔ.”

  Famiɛn’n yíyí nun klé be, ɔ́ sé be kɛ:

  (I SU SƆLƐ)

  “Sɛ an fɔnvɔli be’n, an fɔnvɔli min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Kɛ an ukali be’n an ukali min.

  An yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.”

 3. 3. “Amu’an kpɔciman min, an dili junman kpa,

  amun nin min niaan mun boli jasin fɛ’n.”

  Famiɛn’n sé be nga be

  o i fama su’n kɛ:

  “Mɛn’n ti amun liɛ, an di nun aklunjuɛ.”

  (I SU SƆLƐ)

  “Sɛ an fɔnvɔli be’n, an fɔnvɔli min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Kɛ an ukali be’n an ukali min.

  An yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.”