Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 23

Zoova w’a bo i sielɛ’n i bo

Kle nga be tie'n kun
Zoova w’a bo i sielɛ’n i bo
I SIESIELƐ

(Sa Nglo Yilɛ 11:15)

 1. 1. Ɲanmiɛn Sielɛ’n su sie siɛn’n

  E yi i Wa’n i ayɛ.

  Klist Zezi su di famiɛn Siɔn lɔ siɛn’n.

  Maan e ngba e bo e sro.

  Maan e manman e Ɲanmiɛn’n.

  B’a sie Klist m’ɔ ti e Min’n

  i famiɛn bia’n su.

  (I SU SƆLƐ)

  ?Zoova i Sielɛ’n ɔ́ wá yó ngue?

  Ɔ́ yó maan nanwlɛ dilɛ’n trú.

  ?Ngue yɛ Sielɛ’n mán e ekun ɔn?

  Nguan kpafuɛ’n ɔ nin aunjuɛ.

  Maan e manman e Si Ɲanmiɛn

  Afin ɔ ti nanwlɛfuɛ.

 2. 2. Kwlalɛ’n wo Klist sa nun siɛn’n,

  Armagedɔn su wa ju.

  Ɔ cɛ kaan sa Satan i mɛn tɛ’n wíe.

  Maan e bo jasin fɛ’n kpa.

  Sran sunman be nin-an timan.

  Maan wɛɛtɛfuɛ’m be bla

  Zoova i sin ndɛndɛ.

  (I SU SƆLƐ)

  ?Zoova i Sielɛ’n ɔ́ wá yó ngue?

  Ɔ́ yó maan nanwlɛ dilɛ’n trú.

  ?Ngue yɛ Sielɛ’n mán e ekun ɔn?

  Nguan kpafuɛ’n ɔ nin aunjuɛ.

  Maan e manman e Si Ɲanmiɛn

  Afin ɔ ti nanwlɛfuɛ.

 3.  3. E klo Zoova i Famiɛn’n.

  E wun kɛ ɔ le ɲrun dan.

  Ɲanmiɛn i dunman nun yɛ ɔ ba ɔ.

  Maan e wlu Ɲanmiɛn sua’n nun

  Naan w’a kwla si e aunvuɛ.

  Ɔ ka kaan sa Zezi síe

  like kwlakwla kpan.

  (I SU SƆLƐ)

  ?Zoova i Sielɛ’n ɔ́ wá yó ngue?

  Ɔ́ yó maan nanwlɛ dilɛ’n trú.

  ?Ngue yɛ Sielɛ’n mán e ekun ɔn?

  Nguan kpafuɛ’n ɔ nin aunjuɛ.

  Maan e manman e Si Ɲanmiɛn

  Afin ɔ ti nanwlɛfuɛ.

(Nian 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Ngl. 7:15 nun wie.)