Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 19

E Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n

Kle nga be tie'n kun
E Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n
I SIESIELƐ

(Matie 26:26-30)

 1. 1. Siɛ kpa Zoova m’a o nglo lɔ’n,

  Kɔnguɛ cinnjin kpafuɛ’n w’a ju!

  Blɛ sɔ’n nun’n a yili ɔ klɔ sran’m be klolɛ’n,

  Nin ɔ ngwlɛlɛ dan’n be nglo weiin.

  Delɛ cɛn bua’n sasali ɔ nvle’n,

  Yɛ ɔ sran’m be fiteli nun.

  I sin’n, e Min’n guali i mmoja’n i ase

  Naan ndɛ nga a kannin’n ɔ kpɛn su.

 2. 2. Kpanwun’n nin nzan’n ti maan e wla kpɛn

  Like dan mɔ a yoli’n su.

  Ɔ Wa mɔ a fa mannin’n ti’n

  e kwla ɲan ye.

  Wie’n nuan bɔɔ’n i ɲin yili wɔ.

  E wla kpɛn like cinnjin sɔ’n su.

  Kɔnguɛ nga é lá ɔ ase

  Wafa nga ɔ Wa’n i wie’n

  ɔ kpɔ e ti mɔ

  E ɲan e ti wie’n i sa nun’n ti.

 3.  3. E kwlaa y’a yia ɔ ɲrun wa andɛ.

  A yiali e yɛ e bali.

  Sran klolɛ’n ti a sunmannin Klist.

  I sɔ’n ti’n

  É mánmán wɔ nin ɔ Wa kpɛn’n.

  Aɲia cinnjin sɔ’n yi ɔ ayɛ

  Yɛ ɔ yo maan e ɲan awlɛn.

  I ti’n é nían Klist i ajalɛ’n su cɛn kwlaa,

  I liɛ’n é ɲán anannganman nguan.