Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

JUE 148

Zoova ti sran defuɛ

Zoova ti sran defuɛ

(2 Samiɛl 22:1-8)

 1. 1. Zoova a kleli kɛ a ti Ɲanmiɛn Kpli.

  Ɔ sa nuan ninnge mun

  b’a yi nglo nin asiɛ’n.

  Like kwlaa nga a yoli’n,

  amuin fi kwlá yo’ɛ wunsu.

  E kpɔfuɛ’m bé núnnún.

  (I SU SƆLƐ)

  Zoova ti i sufuɛ kpa’n i defuɛ.

  I sufuɛ’m bé wún kɛ i tinmin’n le’a wunsu.

  Yɛ yakpa su e su e Ɲanmiɛn’n, e kɛn i ndɛ.

  Zoova mɔ ɔ ti e defuɛ’n é mɛ́nmɛ́n i.

 2. 2. Kannzɛ wie’n sin yia min kpa sɛ’n,

  n kpan flɛ wɔ,

  ‘Zoova man min wunmiɛn,

  ɔ wla min yakpa wie.’

  K’a o ɔ tranwlɛ nun lɔ’n, a ti min nɛn’n.

  ‘Sasa min.

  Min Si Ɲanmiɛn, de min.’

  (I SU SƆLƐ)

  Zoova ti i sufuɛ kpa’n i defuɛ.

  I sufuɛ’m bé wún kɛ i tinmin’n le’a wunsu.

  Yɛ yakpa su e su e Ɲanmiɛn’n, e kɛn i ndɛ.

  Zoova mɔ ɔ ti e defuɛ’n é mɛ́nmɛ́n i.

 3. 3. Á mán ɔ nɛn’n su kpán kekle

  ɲanmiɛn su lɔ.

  Ɔ kpɔfuɛ’m bé úsu.

  Ɔ sufuɛ’m be klun jɔ́.

  A kaci sran’n i wafa kwlaa nga a klo’n,

  Sran ngba wún

  Wafa nga a de sran’n.

  (I SU SƆLƐ)

  Zoova ti i sufuɛ kpa’n i defuɛ.

  I sufuɛ’m bé wún kɛ i tinmin’n le’a wunsu.

  Yɛ yakpa su e su e Ɲanmiɛn’n, e kɛn i ndɛ.

  Zoova mɔ ɔ ti e defuɛ’n é mɛ́nmɛ́n i.

(Nian Jue. 18:2, 3; 144:1, 2 nun wie.)