Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 147

Ɲanmiɛn mán e anannganman nguan

Kle nga be tie'n kun
Ɲanmiɛn mán e anannganman nguan
I SIESIELƐ

(Jue Mun 37:29)

 1. 1. É wá ɲán anannganman nguan.

  Asiɛ’n su nunnunman le.

  Sran kpa mun bé wá dí ye dan.

  Saan ndɛ sɔ’n kpɛ́n su le.

  (I SU SƆLƐ)

  E kwla ka nguan nun.

  I ti’n, e kplin e ɲin.

  Saan Ɲanmiɛn Ndɛ’n kpɛ́n su.

  E kwla lafi su.

 2. 2. Kɛ be ko siesie mɛn klanman’n,

  Zoova mma’m bé ɲán be ti.

  E Si Zoova i dunman nun,

  Aunjuɛ trán asiɛ’n su.

  (I SU SƆLƐ)

  E kwla ka nguan nun.

  I ti’n, e kplin e ɲin.

  Saan Ɲanmiɛn Ndɛ’n kpɛ́n su.

  E kwla lafi su.

 3. 3. Kɛ sran mun be ko cɛn’n i sin’n,

  Ɲrɛnnɛn ngba wá wíe mlɔnmlɔn.

  Ɲanmiɛn núnnún e ɲinmuɛn’n ngba,

  I sran klolɛ dan’n ti.

  (I SU SƆLƐ)

  E kwla ka nguan nun.

  I ti’n, e kplin e ɲin.

  Saan Ɲanmiɛn Ndɛ’n kpɛ́n su.

  E kwla lafi su.

(Nian Eza. 25:8; Lik 23:43; Zan 11:25; Ngl. 21:4 nun wie.)