I SIESIELƐ
Text
Image

(Jue Mun 36:10)

 1. 1. Ba nga be wu i’n, nzue kwlaa ng’ɔ tɔ’n,

  Wia’n i bolɛ kwlaa ng’ɔ bo’n, ninnge mma kwlaa,

  Be fin Zoova. Be kle e i mmla’n.

  Abonuan ninnge ng’ɔ yi be’n maan e ɲan nguan.

  (I SU SƆLƐ)

  ?Like ng’ɔ cɛ e sɔ’n, é yó i sɛ li?

  Klolɛ cɛ yɛ é kló Like Manfuɛ sɔ’n niɔn.

  Nán kɛ sa nga e yo’n, i ti akatua ɔ.

  Like dan nga be fa cɛli e’n yɛle nguan’n.

 2. 2. Wie’m be kwla kpɔnzɔ, be wla bo be wun.

  Zɔbu yi’n waan: ‘Kpɛ Ɲanmiɛn nzowa naan wu.’

  E yoman sɔ wie. É mánmán Ɲanmiɛn,

  Nguan m’ɔ man e’n ti é lɛ́ i ase cɛn kwlaa.

  (I SU SƆLƐ)

  ?Like ng’ɔ cɛ e sɔ’n, é yó i sɛ li?

  Klolɛ cɛ yɛ é kló Like Manfuɛ sɔ’n niɔn.

  Nán kɛ sa nga e yo’n, i ti akatua ɔ.

  Like dan nga be fa cɛli e’n yɛle nguan’n.