Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

JUE 140

Nguan’n su wieman le!

Nguan’n su wieman le!

(Zan 3:16)

 1. 1. Nian wafa nga e ɲrun lɔ’n

  Sran’m bé wá trán likawlɛ’n.

  Ngokɔɛ’n w’a wie. Aunjuɛ’n yɛ!

  Ɲinmuɛn, ɲrɛnnɛn’m b’a wie.

  (I SU SƆLƐ)

  To jue aklunjuɛ su!

  Ɔ dunman tɛ́ nun wie.

  Minndɛ cɛn nga á sé kɛ

  “Nguan’n su wieman le’n!”

 2. 2. Sran oke’n ɔ́ yó gbanflɛn,

  Zoova wá yrá sran ngba su.

  Afɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn siɛn’n,

  Sunlɛ’n nin srɛ’n b’a sin.

  (I SU SƆLƐ)

  To jue aklunjuɛ su!

  Ɔ dunman tɛ́ nun wie.

  Minndɛ cɛn nga á sé kɛ

  “Nguan’n su wieman le’n!”

 3. 3. Mɛn klanman’n nun’n é dí fɛ,

  É tó jue mánmán Ɲanmiɛn.

  E nguan blɛ wunmuan’n i nun’n,

  É lá Ɲanmiɛn ase.

  (I SU SƆLƐ)

  To jue aklunjuɛ su!

  Ɔ dunman tɛ́ nun wie.

  Minndɛ cɛn nga á sé kɛ

  “Nguan’n su wieman le’n!”