Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 139

Mɛn uflɛ’n i nun tranlɛ’n

Kle nga be tie'n kun
Mɛn uflɛ’n i nun tranlɛ’n
I SIESIELƐ

(Sa Nglo Yilɛ 21:1-5)

 1. 1. Nian ɔ bɔbɔ, yɛ nian n wie.

  Maan ɔ yo wɔ kɛ mɛn uflɛ’n nun sa.

  Nian wafa nga ɔ wun yó wɔ’n,

  Kɛ é dí fɔundi nin alaje’n.

  Sa tɛ fi su tranman lɛ kun.

  Zoova i sielɛ’n su yoman ngbɛn.

  É wá wún wafa nga asiɛ’n bó mɔnnɛn’n.

  É tú e klun é tó jue é fá mánmán wɔ:

  (I SU SƆLƐ)

  “Ɲanmiɛn Zoova, é lá wɔ ase.

  Ɔ Wa’n ti’n like ngba kaci uflɛ.

  I fɛ dan m’ɔ yo e’n ti maan e bo e sro,

  Ayɛ yilɛ, manmanlɛ, i kwlaa ti ɔ liɛ.”

 2.  2. Siɛn nian ɔ bɔɔ, yɛ nian n wie.

  Mɛn uflɛ klanman kpa o ɔ ɲrun lɔ.

  E su wunman like wie fi,

  Nin ndɛ wie fi m’ɔ́ kún e srɛ ɔ.

  Nga ɔ kannin’n ɔ kpɛnnin su.

  Siɛn’n, ɔ nin klɔ sran yɛ bé trán ɔn.

  Yɛ ɔ́ wá cɛ́n be nga mɔ be wuli’n mun.

  Be nin e yɛ bé lá Ɲanmiɛn i ase ɔ:

  (I SU SƆLƐ)

  “Ɲanmiɛn Zoova, é lá wɔ ase.

  Ɔ Wa’n ti’n like ngba kaci uflɛ.

  I fɛ dan m’ɔ yo e’n ti maan e bo e sro,

  Ayɛ yilɛ, manmanlɛ, i kwlaa ti ɔ liɛ.”

(Nian Jue. 37:10, 11; Eza. 65:17; Zan 5:28; 2 Piɛ. 3:13 nun wie.)