Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

JUE 135

Zoova waan: “Min wa, fa akunndan nanti”

Zoova waan: “Min wa, fa akunndan nanti”

(Nyanndra Mun 27:11)

 1. 1. Gbanflɛn nin talua mun,

  maan amun yo min liɛ.

  Min kpɔfuɛ’n m’ɔ saci

  min wun’n fíte weiin nun.

  An klunklo su an fali

  an blɛ’n mannin min.

  An yi i nglo kɛ min ti

  yɛ an di mɛn’n niɔn.

  (I SU SƆLƐ)

  Awlɛn su ba, yasua nin bla mun,

  Akunndanfuɛ’n ti min klun jɔ́.

  Amun tu amun klun su min kpa,

  An manman min amun klun su.

 2. 2. An di aklunjuɛ,

  an tu an klun su min kpa,

  Yɛ kannzɛ an tɔ sɛ’n,

  Ń mán amun su lɛ.

  Maan sran wie bo an wla,

  ɔ laka amun sɛ,

  Maan amun si kɛ ń kló

  amun kpa titi.

  (I SU SƆLƐ)

  Awlɛn su ba, yasua nin bla mun,

  Akunndanfuɛ’n ti min klun jɔ́.

  Amun tu amun klun su min kpa,

  An manman min amun klun su.