Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 134

Be klun ba’n ti Ɲanmiɛn i aja like

Kle nga be tie'n kun
Be klun ba’n ti Ɲanmiɛn i aja like
I SIESIELƐ

(Jue Mun 127:3-5)

 1. 1. Kɛ yasua kun ko wu ba kun’n

  Yɛ bla kun i bɔbɔ wu i wa kun’n,

  Ɔ ti aja like, be si kɛ

  Ɔ finman be bɔbɔ ngunmin.

  Zoova y’ɔ mannin be ba mun ɔn.

  Sran klolɛ’n nin nguan’n bɔbɔ’n be fin i.

  Ɔ kle siɛ nin niɛn mun be atin

  Naan be fa ajalɛ ngwlɛlɛ su.

  (I SU SƆLƐ)

  Aja like, be mannin amun.

  Maan ɔ yo cinnjin amun ɲrun.

  An kwla yi sran klolɛ dan’n i nglo,

  An ta ba mun Ɲanmiɛn liɛ’n su.

 2. 2. Ndɛ ngba nga Ɲanmiɛn kannin be’n,

  Nán amun wla fi be su le mlɔnmlɔn.

  Amun kan ndɛ sɔ mun kle ba mun,

  I sɔ liɛ’n ti amun junman.

  Sɛ atin su an su kɔ lika’n,

  Sɛ awlo lɔ an tinnge o, an kan.

  Be wla su fiman su le mlɔnmlɔn,

  I liɛ bé yó sran kpa, bé ɲán ye.

  (I SU SƆLƐ)

  Aja like, be mannin amun.

  Maan ɔ yo cinnjin amun ɲrun.

  An kwla yi sran klolɛ dan’n i nglo,

  An ta ba mun Ɲanmiɛn liɛ’n su.

(Nian Mml. 6:6, 7; Efɛ. 6:4; 1 Tim. 4:16 nun wie.)