Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 129

É trá e awlɛn titi

Kle nga be tie'n kun
É trá e awlɛn titi
I SIESIELƐ

(Matie 24:13)

 1. 1. ?Sɛ sa’m be ɲan e’n,

  É yó sɛ naan y’a jran kekle?

  Zezi fɛli kpa

  Sanngɛ i wla guali ase.

  Ɔ fɛ i wla guali

  Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n su.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e tra e awlɛn kpa.

  I sɔ’n maan é ɲán nguan.

  Ɲanmiɛn i sran klolɛ’n ti’n,

  É kwlá jrán kekle lele mɛn’n fá wíe.

 2. 2. Sa kekle’m be ti’n,

  Wie liɛ e akunndan sanngan,

  Yɛ e ɲinmuɛn gua.

  Sanngɛ e ɲrun lɔ’n e klun jɔ́.

  É dí ye, é ɲán nguan.

  I ti’n e kpɔnzɔman.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e tra e awlɛn kpa.

  I sɔ’n maan é ɲán nguan.

  Ɲanmiɛn i sran klolɛ’n ti’n,

  É kwlá jrán kekle lele mɛn’n fá wíe.

 3.  3. E wla su boman,

  Yɛ e su kpɔciman Ɲanmiɛn.

  É sú i titi,

  Lele naan i cɛn dan’n w’a ju.

  Maan e yo sɔ titi,

  Afin cɛn’n w’a wie ju.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e tra e awlɛn kpa.

  I sɔ’n maan é ɲán nguan.

  Ɲanmiɛn i sran klolɛ’n ti’n,

  É kwlá jrán kekle lele mɛn’n fá wíe.