Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 125

“Be nga be si aunnvuɛ’n be liɛ su ti ye!”

Kle nga be tie'n kun
“Be nga be si aunnvuɛ’n be liɛ su ti ye!”
I SIESIELƐ

(Matie 5:7)

 1. 1. E Ɲanmiɛn’n ti aunvuɛ sifuɛ,

  Ɔ yo i sɔ’n i klunklo su.

  Ɔ klo aklunye sa mun kpa,

  Ɔ man e like ng’ɔ ju e’n.

  Be kwlaa nga be kaci be nzuɛn’n

  Kɛ be kpɛtɛ i’n ɔ yaci.

  Ɲanmiɛn si klɔ sran’m be aunnvuɛ,

  Afin ɔ si kɛ e ti fa.

 2. 2. Kɛ e yo sa tɛ’n, e wla bo,

  E klo kɛ é kpáta Ɲanmiɛn.

  Zezi kle e ndɛ nga é kán’n

  Naan Ɲanmiɛn w’a si e aunnvuɛ’n:

  “Yaci e sa tɛ mun cɛ e,

  Kɛ nga e fa yaci cɛ’n sa.”

  I sɔ’n maan e wla gua ase,

  Yɛ e klun titiman e kun.

 3. 3. Kɛ e si sran mun be aunvuɛ’n,

  E kle kɛ e klun ti ufue.

  E fa kunndɛman mo yolɛ,

  E kunndɛ kɛ sran’m be klun jɔ.

  Yɛ Ɲanmiɛn m’ɔ si sa ngba nun’n

  Ɔ́ mán e i nuan su like.

  Aunnvuɛ sifuɛ’m be liɛ su o!

  Ɲanmiɛn i ɲrun’n be yo ɲɛnmɛn.

(Nian Mat. 6:2-4, 12-14 nun wie.)