Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

JUE 103

Sran nga be mannin be like kɛ be yo’n

Sran nga be mannin be like kɛ be yo’n

(Efɛzfuɛ Mun 4:8)

 1. 1. Zoova sieli bua sunianfuɛ mun.

  Be nian i bua fa’n su.

  Be kle i bua’m be ajalɛ kpa,

  Be kle e atin seiin’n.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e lafi i sran sɔ’m be su,

  Be ti sran nanwlɛfuɛ kpa.

  Zoova i bua’m be ndɛ lo be kpa.

  Be junman’n ti e klo be.

 2. 2. Bua sunianfuɛ sɔ mɔ be klo e’n,

  Be nian e lika kpa.

  Kɛ sa ɲan e’n, be wa uka e,

  Be kan fɔnvɔlɛ ndɛ.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e lafi i sran sɔ’m be su,

  Be ti sran nanwlɛfuɛ kpa.

  Zoova i bua’m be ndɛ lo be kpa.

  Be junman’n ti e klo be.

 3. 3. Be fa Biblu’n be fa tu e fɔ,

  Naan y’a mlinman mlɔnmlɔn.

  Be ti’n e kwla yo Ɲanmiɛn klun sa

  Yɛ e su i cɛn kwlaa.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e lafi i sran sɔ’m be su,

  Be ti sran nanwlɛfuɛ kpa.

  Zoova i bua’m be ndɛ lo be kpa.

  Be junman’n ti e klo be.