I SIESIELƐ
Text
Image

(Efɛzfuɛ Mun 4:3)

 1. 1. Ɲanmiɛn fali e mɛn tɛ’n nun

  Wlali i nvle’n nunfuɛ’m be nun.

  E nuan sɛ yɛ e bo ti kun,

  Ɔ maan e klun jɔ kpa.

  E klo bo kun yolɛ’n,

  Anuansɛ’n yo fɛ.

  Ɲanmiɛn i junman’n sɔnnin kpa.

  Ɔ fɛ i Wa’n kle e atin.

  Maan e lo e wun naan e di

  Junman’n i likawlɛ.

 2. 2. Sɛ e srɛ kɛ e bo yo kun,

  Naan e yo aklunye titi’n,

  E wun klolɛ’n yó dan trá laa’n,

  Yɛ é wún e wun fɛ.

  Fɔundi dilɛ’n yo fɛ,

  Ɔ man aklunjuɛ.

  Sɛ e klo e wun nanwlɛ su’n,

  Ɲanmiɛn maan e bo ɔ́ yó kun.

  Sɛ ɔ uka e’n, e nuan sɛ́,

  Yɛ é sú i titi.