Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 12

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ jasin fɛ’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ jasin fɛ’n niɔn?

Ɛspaɲi

Bielorisi

Ɔnkɔngu

Peru

Kɛ Zezi i wie cɛn’n mántan koko’n, ɔ seli kɛ: “Bé wá kán Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Nyanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.” (Matie 24:14) ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ bé bó jasin fɛ sɔ’n mɛn wunmuan’n nun ɔn? Zezi kleli be ajalɛ.​—Lik 8:1.

Be mian be ɲin be to sran mun be awlo lɔ. Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun wafa nga be kwla bo jasin fɛ’n awloawlo’m be nun’n. (Matie 10:11-13; Sa Nga Be Yoli’n 5:42; 20:20) Asa ekun’n, ɔ mannin be jasin fɛ’n bowlɛ lika trele kun. (Matie 10:5, 6; 2 Korɛntfuɛ Mun 10:13) Andɛ kusu’n, Zoova i Lalofuɛ’m be siesieli be jasin fɛ’n bolɛ junman’n kpa. Ɔ maan ɔ le asɔnun kun nin i jasin fɛ’n bowlɛ liɛ. I sɔ’n yo maan be yia Zezi i ndɛ yɛ’n i nuan. I waan be “kan kle sran’m be kɛ i bɔbɔ yɛ Nyanmiɛn sieli i kɛ ɔ di be nga be nyin o su’n nin be nga be wuli’m be ndɛ nin-ɔn.”​—Sa Nga Be Yoli’n 10:42.

Be mian be ɲin be to sran mun kan kwlaa nga be o’n. Nzra nun lika kɛ jenvie’n nin nzue gbo’n be nuan sa’n, Zezi boli jasin fɛ’n. (Mark 4:1; Zan 4:5-15) Zoova i Lalofuɛ’m be kusu’n, lika kwlaa nga be kwla to sran mun’n, be kan Biblu’n nun ndɛ’n kle be. Ɔ kwla yo akpɔ’m be nuan, annzɛ aata diwlɛ’m be nun, annzɛ kusu loto jranwlɛ’m be nun ɔ nin telefɔnu nun. Asa ekun’n, sɛ be ɲɛn i wun atin’n, be bo jasin fɛ’n be kle be mantanfuɛ mun, ɔ nin be nga be nin be di junman’n, ɔ nin be wiengu suklu ba mun, yɛ be osufuɛ mun. Kɛ mɔ be tu be klun be yo sɔ’n asiɛ wunmuan’n su’n ti’n, sran kpanngban’m be tie sran’n i ‘ti delɛ jasin fɛ’n mɔ be kɛn i cɛn kwlaa’n.’​—Jue Mun 96:2.

?Wan yɛ a kunndɛ kɛ á bó jasin fɛ’n klé i ɔ? Nán se kɛ a boman su kleman sran. Ɔ maan sɛ a ɲɛn i wun blɛ’n, bo jasin fɛ’n, nán sisi ɔ bo kaan sa!

  • ?“Jasin fɛ’n” benin yɛ ɔ nin i fata kɛ be bo ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nian Zezi i ajalɛ’n su be bo jasin fɛ’n niɔn?