Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 4

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yili Biblu’n Traduction du monde nouveau’n niɔn?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yili Biblu’n Traduction du monde nouveau’n niɔn?

Kɔngo (Kinsasa)

Ruanda

Afuɛ ya kpɔlɛ nsan annzɛ nnan nun’n, Symmachus fluwa’n i bue kun nun’n, be wunnin Ɲanmiɛn i dunman’n Jue Mun 69:32 nun

I afuɛ ko ju wie yɛ’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fali Biblu fanunfanun be dili junman yɛ be yili wie cɛcɛli sran mun. Sanngɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be fali ajalɛ kɛ bé yí Biblu kun m’ɔ kwla uka sran mun kpa ɔ. Afin Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran kwlaa “wun sa ng’ɔ ti nanwlɛ’n i wlɛ kpa.” (1 Timote 2:3, 4) Ɔ maan, afuɛ 1950 nun’n, be boli Biblu’n Traduction du monde nouveau i bue wie’m be yilɛ bo. Be kacili i klanman kpa aniɛnaniɛn 130 tra su be nun.

Be kunndɛ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n yo pɔpɔ man sran mun. Like nga ti yɛ be kunndɛli i sɔ’n yɛle kɛ, kɛ é kɔ́ e ɲrun’n, nn aniɛn’m be kanlɛ wafa’n kácikáci. Kusu’n, ndɛ wie’m be kanlɛ wafa mɔ be diman su kun’n, yɛ sran’m be fa kacili Biblu wie mun laa ɔ. Ɔ maan, be nun ndɛ’n be wlɛ wunlɛ ti kekle. Like kun ekun yɛle kɛ fluwa nga be jran su be kaci Biblu’n aniɛn uflɛ nun’n, sran’m be wa wunnin be nun wie mun ekun. Fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n, ɔ nin nga Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be klɛli be Ebre nin Arameɛn ɔ nin Glɛki nun’n, be kɔ likawlɛ. Yɛ be ti’n, be wa tili aniɛn sɔ’m be kpa trali laa’n.

Be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ i ndɛ’n yɛ ɔ tran Biblu’n nun ɔn. Ɔ nin i fataman kɛ Biblu’n i kacifuɛ’m be kpɛ Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n i wun kaan sa. Ɔ fata kɛ be nian lalafuɛ fluwa nga be jran su kaci Biblu’n be nun kpa, naan b’a kaci Ɲanmiɛn Ndɛ’n aniɛn uflɛ nun.

Be kunndɛ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n, ɔ yi sran nga Biblu’n fin i’n, i nglo. (2 Samiɛl 23:2) Biblu’n Traduction du monde nouveau nga Zoova i Lalofuɛ’m be yili nun’n, lika kɔe 7.000 nga Ɲanmiɛn i dunman’n o lɛ laa’n, be fali sieli i osu. (Jue Mun 83:18NW) Be fali blɛ kpanngban naan b’a kaci Biblu’n Traduction du monde nouveau. Ɔ maan i nun kannganlɛ’n yo fɛ, afin ɔ yi Ɲanmiɛn i klun akunndan’n i nglo weiin kpa. Sɛ b’a yi Biblu’n Traduction du monde nouveau ɔ aniɛn’n nun o, annzɛ be nin a yiman o, kanngan Zoova i Ndɛ’n nun cɛn kwlaa.​—Zozie 1:8; Jue Mun 1:2, 3.

  • ?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yili Biblu’n Traduction du monde nouveau niɔn?

  • ?Sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ sí Ɲanmiɛn i klun sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo i cɛn kwlaa ɔ?