Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 19

?Wan yɛle sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n?

?Wan yɛle sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n?

Ɲanmiɛn ndɛ’n m’ɔ ti kɛ aliɛ sa’n ɔ yo e kwlaa e ye.

Kɛ Zezi i wie cɛn’n mantannin koko’n, ɔ flɛli Piɛli nin Zaki nin Zan yɛ Andre be aamiɛn naan b’a ko koko yalɛ. Kɛ ɔ́ kán kɛ ɔ́ bá mɛn’n i awieliɛ’n, ɔ usali kosan cinnjin kpa kun. I waan: “?Sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n bɔ i min’n fɛ i sie i sran’m be su kɛ ɔ man be aliɛ blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su’n, yɛlɛ wan?” (Matie 24:3, 45; Mark 13:3, 4) Nán aliɛ jrɛiin sa i ndɛ yɛ Zezi su kan ɔn. Ɲanmiɛn i silɛ’n i ndɛ yɛ ɔ kan ɔn. Ɔ maan, Zezi m’ɔ ti i sɔnnzɔnfuɛ’m be ‘min’n’, ɔ su se be kɛ mɛn’n i blɛ kasiɛn’n nun’n, ɔ́ wá kpá sran wie mun naan Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, be mɛn i sɔnnzɔnfuɛ’m be ninnge kpanngban titi naan be si Ɲanmiɛn kpa. ?Wan mun yɛle sran sɔ mun?

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga Ɲanmiɛn kpali be sieli be ngunmin’n be nun kaan sa ɔ. “Sran kpa nanwlɛfuɛ’n” yɛle Zoova i Lalofuɛ’m be Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun. Ɔ mɛn i wiengu Zoova sufuɛ’m be like nga ɔ fata kɛ be ɲɛn i naan be nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a mantan kpa’n. I ngunmin yɛ ɔ kwla man be i sɔ “aliɛ blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su” ɔ.​—Lik 12:42.

Ɔ nian Ɲanmiɛn i awlo’n su. (1 Timote 3:15) Zezi mannin sran kpa nanwlɛfuɛ’n i junman dan kpa. Yɛle kɛ ɔ sieli i kɛ ɔ nian Zoova i anuannzɛ’n i bue ng’ɔ o asiɛ’n su wa’n i su. Ɔ maan ɔ nian ninnge nga anuannzɛ sɔ’n le be’n be su, ɔ tinngɛ jasin fɛ’n bolɛ’n, yɛ ɔ sin Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun’m be lika kle be like. Zoova i Lalofuɛ’m be di Ɲanmiɛn i ninnge’m be yalɛ. Ɔ maan blɛ nga ɔ ti i nuan su’n i su’n, “sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n” ɔ fa Biblu’n i akua nga Zoova i Lalofuɛ’m be fa bo jasin fɛ’n, ɔ yiyi Ɲanmiɛn Ndɛ’n m’ɔ ti kɛ aliɛ sa’n i nun man be. Like nga be kle i aɲia mun nin aɲia dandan’m be bo lɔ’n kusu, ɔ yiyi Ɲanmiɛn ndɛ’n nun wie.

Sran kpa’n ɔ ti nanwlɛfuɛ, afin ɔ fa Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n su, yɛ ɔ yaciman jasin fɛ’n i bolɛ. Ninnge nga Zezi fa wlali i sa nun’n, ɔ nian su kpa ngwlɛlɛ su. (Sa Nga Be Yoli’n 10:42) Zoova su uka sran kpanngban naan be kaci i sufuɛ, yɛ ɔ suan sran kpa nanwlɛfuɛ’n i bo naan w’a uka i sufuɛ sɔ mun.​—Ezai 60:22; 65:13.

  • ?Wan yɛ Zezi sieli i kɛ ɔ niɛn i sɔnnzɔnfuɛ’m be lika ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ sran kpa’n ti nanwlɛfuɛ m’ɔ yo ninnge ngwlɛlɛ su ɔ?