Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 19

?Wan yɛle sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n?

?Wan yɛle sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n?

Ɲanmiɛn ndɛ’n m’ɔ ti kɛ aliɛ sa’n ɔ yo e kwlaa e ye.

Kɛ Zezi i wie cɛn’n mantannin koko’n, ɔ flɛli Piɛli nin Zaki nin Zan yɛ Andre be aamiɛn naan b’a ko koko yalɛ. Kɛ ɔ́ kán kɛ ɔ́ bá mɛn’n i awieliɛ’n, ɔ usali kosan cinnjin kpa kun. I waan: “?Sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n bɔ i min’n fɛ i sie i sran’m be su kɛ ɔ man be aliɛ blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su’n, yɛlɛ wan?” (Matie 24:3, 45; Mark 13:3, 4) Nán aliɛ jrɛiin sa i ndɛ yɛ Zezi su kan ɔn. Ɲanmiɛn i silɛ’n i ndɛ yɛ ɔ kan ɔn. Ɔ maan, Zezi m’ɔ ti i sɔnnzɔnfuɛ’m be ‘min’n’, ɔ su se be kɛ mɛn’n i blɛ kasiɛn’n nun’n, ɔ́ wá kpá sran wie mun naan Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, be mɛn i sɔnnzɔnfuɛ’m be ninnge kpanngban titi naan be si Ɲanmiɛn kpa. ?Wan mun yɛle sran sɔ mun?

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga Ɲanmiɛn kpali be sieli be ngunmin’n be nun kaan sa ɔ. “Sran kpa nanwlɛfuɛ’n” yɛle Zoova i Lalofuɛ’m be Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun. Ɔ mɛn i wiengu Zoova sufuɛ’m be like nga ɔ fata kɛ be ɲɛn i naan be nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a mantan kpa’n. I ngunmin yɛ ɔ kwla man be i sɔ “aliɛ blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su” ɔ.​—Lik 12:42.

Ɔ nian Ɲanmiɛn i awlo’n su. (1 Timote 3:15) Zezi mannin sran kpa nanwlɛfuɛ’n i junman dan kpa. Yɛle kɛ ɔ sieli i kɛ ɔ nian Zoova i anuannzɛ’n i bue ng’ɔ o asiɛ’n su wa’n i su. Ɔ maan ɔ nian ninnge nga anuannzɛ sɔ’n le be’n be su, ɔ tinngɛ jasin fɛ’n bolɛ’n, yɛ ɔ sin Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun’m be lika kle be like. Zoova i Lalofuɛ’m be di Ɲanmiɛn i ninnge’m be yalɛ. Ɔ maan blɛ nga ɔ ti i nuan su’n i su’n, “sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n” ɔ fa Biblu’n i akua nga Zoova i Lalofuɛ’m be fa bo jasin fɛ’n, ɔ yiyi Ɲanmiɛn Ndɛ’n m’ɔ ti kɛ aliɛ sa’n i nun man be. Like nga be kle i aɲia mun nin aɲia dandan’m be bo lɔ’n kusu, ɔ yiyi Ɲanmiɛn ndɛ’n nun wie.

Sran kpa’n ɔ ti nanwlɛfuɛ, afin ɔ fa Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n su, yɛ ɔ yaciman jasin fɛ’n i bolɛ. Ninnge nga Zezi fa wlali i sa nun’n, ɔ nian su kpa ngwlɛlɛ su. (Sa Nga Be Yoli’n 10:42) Zoova su uka sran kpanngban naan be kaci i sufuɛ, yɛ ɔ suan sran kpa nanwlɛfuɛ’n i bo naan w’a uka i sufuɛ sɔ mun.​—Ezai 60:22; 65:13.

  • ?Wan yɛ Zezi sieli i kɛ ɔ niɛn i sɔnnzɔnfuɛ’m be lika ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ sran kpa’n ti nanwlɛfuɛ m’ɔ yo ninnge ngwlɛlɛ su ɔ?