Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 23

?Wafa sɛ yɛ be yi be fluwa mun ɔn?

?Wafa sɛ yɛ be yi be fluwa mun ɔn?

Fluwa klɛlɛ lika, Etazini

Kore di Sidi

Armeni

Burundi

Sri Lanka

Zoova i Lalofuɛ’m be yi fluwa aniɛnaniɛn ko ju 750 tra su nun, naan b’a tu be klun b’a bo ‘jasin fɛ’n’ b’a kle be nga “be fin mɛnmɛn nin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be aniɛn’n ti fanunfanun’n, ɔ nin sran wafa-wafa’n kwlaa.” (Sa Nglo Yilɛ 14:6) ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yo ye ɔ? Mɛn wunmuan’n nun’n, be nga be klɛ fluwa sɔ mun’n, ɔ nin sran kaka mɔ be kaci fluwa mun aniɛn­aniɛn’m be nun’n, yɛ be suan junman sɔ’n i bo ɔ.

Be dun mmua klɛ fluwa’m be nun ndɛ mun Angle nun. Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i Ɲrun dinfuɛ’m be junman nga nian junman nga be di i biolo nga be flɛ i Fluwa klɛlɛ lika’n su. Biolo sɔ’n kusu nian be nga be klɛ fluwa’n be junman’n su. Be nun wie’m be o Betɛli nga ɔ ti be anuannzɛ’n i bo bia’n, i nun lɔ, yɛ wie’m be o Betɛli uflɛ’m be nun. Kɛ mɔ fluwa klɛfuɛ’m be fin nvle fanunfanun nun’n ti’n, ndɛ nga ɔ o Zoova i Lalofuɛ’m be fluwa’m be nun’n, ɔ kan sran fanunfanun.

Be fa ndɛ’n ko man fluwa kacifuɛ mun. Kɛ be ko wie fluwa kun nun ndɛ’n i klɛ’n, mɔ biolo’n man atin’n, be fa ndɛ’n be sie i ɔrdinatɛli nun. Kpɛkun ɔ tɔ be nga be kaci fluwa mun aniɛnaniɛn’m be nun’n, mɔ be o mɛn wunmuan’n nun’n, be sa nun. Be kusu’n, be jran ndɛ nga be klɛli i Angle nun su yɛ be kaci i be aniɛn’n nun, naan i ɲin w’a fite weiin kpa kɛ nga be fa kɛnnin i Angle nun’n sa ɔ.​—Akunndanfuɛ’n 12:10.

Ɔrdinatɛli’m be ti’n junman’n kɔ ndɛndɛ. Nanwlɛ, ɔrdinatɛli’m be kwlá diman junman nga fluwa klɛfuɛ nin i kacifuɛ’m be di’n. Sanngɛ be ti yɛ junman’n di ndɛndɛ ɔ. Yɛle kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yili ɔrdinatɛli nun like nga be flɛ i MEPS (Système électronique d’édition multilingue). Ɔ uka be maan be kwla klɛ ndɛ mun aniɛnaniɛn kpanngban nun ɔrdinatɛli’n nun. Kpɛkun, ɔ yo maan be kwla fa desɛn annzɛ foto be fa sie i ndɛ nga be klɛli’n i wun. I sin’n, be fɛ i kwlaa sɔ’n fa sie i fluwa su.

Nanwlɛ, junman nga Zoova i Lalofuɛ’m be di’n, ɔ timan kaan. Aniɛn wie’m be o lɛ bɔbɔ’n, i kanfuɛ’m b’a sɔnman. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba, Zoova i Lalofuɛ’m be yi fluwa aniɛn sɔ’m be nun. ?Yɛ ngue ti ɔ? Be yo i sɔ, afin Zoova “klo kɛ ɔ́ dé sran’m be kwlaa naan be wun sa ng’ɔ ti nanwlɛ’n i wlɛ kpa.”​—1 Timote 2:3, 4.

  • ?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo naan b’a yi be fluwa mun ɔn?

  • ?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kacikaci fluwa mun aniɛn kpanngban nun sɔ ɔ?