Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 28

?Ngue yɛ be fa sie i be bɔbɔ be ɛntɛnɛti i lika’n nun ɔn?

?Ngue yɛ be fa sie i be bɔbɔ be ɛntɛnɛti i lika’n nun ɔn?

Aflansi

Polɔɲi

Risi

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “An yo kɛ kannin sa sran’m be nyrun, man be wun amun nyoliɛ kpa’n nan be man-man amun Si b’ɔ o nyanmiɛn su lɔ’n.” (Matie 5:16) I sɔ’n ti’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fa ajulisu ninnge’m be di junman. I wie yɛle ɛntɛnɛti’n. Be ɛntɛnɛti adrɛsi’n yɛle www.jw.org. Ninnge nga be lafi su’n, ɔ nin junman nga be di’n, be o be ɛntɛnɛti lika sɔ’n nun. ?Ndɛ benin mun yɛ be fite lɔ ɔ?

Kosan nga sran’m be usa be titi’n, be fa Biblu’n be tɛ su lɔ. Zoova i Lalofuɛ’m be ɛntɛnɛti lika’n nun lɔ’n, a kwla wun kosan cinnjin nga sran’m be usa be titi’n, be nun wie’m be su tɛlɛ’n. I wie yɛle kɛ Fluwa nɲa ?Cɛn wie lele’n ɲrɛnnɛn’n wíe? ɔ nin ?Be nga be wuli’n be kwla sa be sin nguan nun ekun? be o ɛntɛnɛti adrɛsi’n su aniɛn­aniɛn 600 tra su nun. Asa’n, be kacili Biblu’n Traduction du monde nouveau i aniɛn­aniɛn 130 tra su nun, be diman be yalɛ lɔ wie. Kpɛkun fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? mɔ be kwla fa suan Biblu’n nun like’n, i wie o lɔ. Asa kusu’n, Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin Réveillez-vous ! be o lika sɔ’n nun lɔ wie ekun. Sɛ i nun ndɛ’n i tielɛ annzɛ i kannganlɛ o, annzɛ kusu i falɛ o, be kwla yo i kwlaa ngalɛ’n ɛntɛnɛti su lɔ. Ninnge nga be kwla fa be’n, be flɛ wie kɛ MP3 nin PDF ɔ nin EPUB. A kwla fa wie sie i fluwa su bɔbɔ fa ko kle sran nga Biblu’n nun ndɛ’n lo i’n, i bɔbɔ i aniɛn liɛ’n nun! Bobo’m be aniɛn kpanngban nun’n, be yili video be sieli i ɛntɛnɛti su lɔ wie. Ninnge nga a kwla fɛ i lɔ ekun’n, i wie ekun yɛle Biblu’n nun kannganlɛ m’ɔ ti kɛ anɔ yilɛ sa’n, ɔ nin anɔ yilɛ, yɛ miziki fɛfɛ wie mɔ a kwla fa yiyi ɔ ɲin su’n.

Zoova i Lalofuɛ’m be su nanwlɛ ndɛ’n. I koko nun wa jasin mun o, i mɛn wunmuan’n nun jasin fɛ’n bolɛ junman’n i su video mun o, i sa kekleekle mɔ be kan Zoova i Lalofuɛ mun o, i sran’m be nɛnnɛn nga Zoova i Lalofuɛ’m be tu be klun be di’n nin o, i kwlaa ngalɛ’n o ɛntɛnɛti su wie. A kwla wun aɲia dandan nga b’a mantan koko’n be su ndɛ mun, ɔ nin Betɛli’m be adrɛsi mun lɔ.

I sɔ mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be yo’n maan nanwlɛ ndɛ’n kpaja kɛ kannin sa asiɛ’n i likalika mmuammua’m be nun lɔ. Kannzɛ bɔbɔ sran’m be o nvle mmuammua kɛ Antartiki sa o, ɔ kan be nun kpanngban. É srɛ́ kɛ ‘Zoova i ndɛ’n trɛ ndɛndɛ’ mɛn wunmuan’n nun, naan i sɔ’n yi Ɲanmiɛn i ayɛ.​—2 Tɛsalonikfuɛ Mun 3:1.

  • ?Wafa sɛ yɛ ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su uka sran mun naan b’a suan Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n niɔn?

  • ?Zoova i Lalofuɛ’m be ɛntɛnɛti lika’n nun ninnge benin yɛ a kunndɛ kɛ á nían ɔn?