Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Ɲanmiɛn i klun sa yɛle benin?

?Ɲanmiɛn i klun sa yɛle benin?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e ɲan anannganman nguan nin aunjuɛ mɛn klanman kun nun asiɛ’n su!

Atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kɛ: ‘?I sɔ’n kwla yo ye?’ Ɛɛn i sɔ’n kwla yo ye. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i Sielɛ’n yɛ maan Ɲanmiɛn i klun sa sɔ’n wá kpɛ́n su ɔ. Ɔ maan Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be kwlaa be si Sielɛ sɔ’n ɔ nin ninnge nga ɔ́ wá yó mán e’n.​—Jue Mun 37:11, 29; Ezai 9:6.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e liɛ yo ye.

Siɛ kpa kwlaa kunndɛ kɛ i mma’m be di aklunjuɛ. I kunngba’n, e Si m’ɔ o nglo lɔ’n kunndɛ kɛ e di aklunjuɛ wie. (Ezai 48:17, 18) I waan ‘sran ng’ɔ yo i klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi.’​—1 Zan 2:17.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e nanti i atin’n su.

Biblu’n se kɛ e Yifuɛ’n kunndɛ kɛ “ɔ́ klé e i atin mun,” naan e ‘nanti i akpɔ’m be su.’ (Ezai 2:2, 3) ‘Ɔ fali [sran] wie mun yoli nvle kun naan i dunman tran be su,’ afin ɔ kunndɛ kɛ be kan like nga ɔ́ wá yó’n i ndɛ kle sran mun asiɛ wunmuan’n su.​—Sa Nga Be Yoli’n 15:14.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e bo yo kun e su i.

Be nga be su Zoova kpa’n, be nuan sɛ, be bubuman be wun nun, yɛ be klo be wun kpa. (Zan 13:35) ?Asiɛ wunmuan’n su’n, wan mun yɛ be uka sran mun naan be bo w’a yo kun Ɲanmiɛn sulɛ nun ɔn? Fluwa nga ɔ o yɛ’n, ɔ́ wá klé be nga be yo sɔ’n.