Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Blɛ’m be jajalɛ

Blɛ’m be jajalɛ

^ ndɛ kpɔlɛ 2 K.N.K. i bo’n yɛle KA NAAN KLISTFUƐ’M BE BLƐ’N w’a ju.

^ ndɛ kpɔlɛ 23 K.B. i bo’n yɛle KLISTFUƐ’M BE BLƐ su.