Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Wan yɛ ɔ sie mɛn’n sakpasakpa ɔ?

?Wan yɛ ɔ sie mɛn’n sakpasakpa ɔ?

?A bu i kɛ [...]

  • Ɲanmiɛn-ɔn?

  • klɔ sran mun-ɔn?

  • like uflɛ-ɔ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Klunwifuɛ’n sie mɛn wunmuan’n.” —1 Zan 5:19. “Nyanmiɛn Wa’n bali sa nga mmusu’m be si Satan yo’n i nuan nnya bulɛ.”—1 Zan 3:8, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

A kwla si like nga ti yɛ ɲrɛnnɛn’m be o mɛn’n nun’n.—Sa Nglo Yilɛ 12:12.

A kwla lafi su kɛ mɛn nga káci naan ɔ́ yó kpa.—1 Zan 2:17.

?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nsan ti’n, e kwla tɛ su kɛ ɛɛn:

  • Satan i sielɛ’n wíe. Zoova w’a fua kpa kɛ ɔ́ yó naan Satan yaci sran’m be sielɛ. Ɔ tali nda kɛ ɔ́ “kwlá mmusu’m be si Satan,” naan ɲrɛnnɛn nga Satan kpɛli i ba’n, ɔ́ núnnún i kwlaa.—Ebre Mun 2:14, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

  • Ɲanmiɛn kpali Zezi Klist kɛ ɔ sie mɛn’n. Zezi timan kɛ Satan m’ɔ sie mɛn’n dɔ nga su’n sa. Afin Satan liɛ’n ɔ ti klunwifuɛ, kpɛkun i bɔbɔ i wun akunndan yɛ ɔ bu-ɔ. Zezi liɛ’n, ɔ timan sɔ mlɔnmlɔn. Zoova kannin Zezi i famiɛn dilɛ’n i ndɛ seli kɛ: “Sran b’ɔ kwla-man nun’n ɔ nin nyrɛnnɛnfuɛ’n bé yó i annvɔ. [...] Ɔ́ dé be mianmianlɛ nin yalɛ klelɛ’n nun.”—Jue Mun 72:13, 14.

  • Ɲanmiɛn buaman ato. Biblu’n se weiin kɛ: “Nyanmiɛn bua-man ato.” (Ebre Mun 6:18) Kɛ Zoova se kɛ ɔ́ yó like kun’n, ɔ ti kɛ w’a yo like sɔ’n sa. (Ezai 55:10, 11) Ɔ maan “bé kán sran ng’ɔ sie mɛn nga’n i bo” sakpasakpa.—Zan 12:31.

BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

?Kɛ Ɲanmiɛn ko kan mɛn nga i siefuɛ’n i bo’n, lika’n yó sɛ?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su JUE MUN 37:10, 11 ɔ nin SA NGLO YILƐ 21:3, 4 be nun.