Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Afuɛ 2017 nvle kun aɲia i siesielɛ fluwa’n

Mɔnnɛn

Mɔnnɛn

“Sran ng’ɔ trɛ i anwlɛn lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun”​—MATIE 24:13.

NGLƐMUN

 • 9:20 Miziki. Ɔ́ fíte video nun.

 • 9:30 Jue 121 yɛ srɛlɛ

 • 9:40 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan “e mian e ɲin sin lika nga be kle ye’n nun”

  • E wanndi naan e ɲɛn i (1 Korɛntfuɛ Mun 9:24)

  • E buabua e wun kpa (1 Korɛntfuɛ Mun 9:25-27)

  • E gua like kwlaa ng’ɔ tanndan e wun’n be ase (Ebre Mun 12:1)

  • E nian be nga be kle ajalɛ kpa’n be ayeliɛ’n su (Ebre Mun 12:2, 3)

  • E di aliɛ kpa (Ebre Mun 5:12-14)

  • E nɔn nzue kaka (Sa Nglo Yilɛ 22:17)

  • E wanndi kɛ be kle e’n sa (2 Timote 2:5)

  • E lafi su kpa kɛ é ɲán akatua’n (Rɔmfuɛ Mun 15:13)

 • 11:10 Jue 141 yɛ jasin mun

 • 11:20 NZRA NUN IJƆLƐ: Lafi su titi kɛ ɔ liɛ yó ye! (Ezai 48:17; Zeremi 29:11)

 • 11:50 Sasafuɛ Tranwlɛ’n i kpɔlɛ bolɛ

 • 12:20 Jue 20 yɛ wunmiɛn lolɛ

 NNƆSUA WIA NUN

 • 1:35 Miziki. Ɔ fíte video nun.

 • 1:45 Jue 57

 • 1:50 FLIMUN: “An bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian”Akpasua 3 (Lik 17:28-33)

 • 2:20 Jue 54 yɛ jasin mun

 • 2:30 “Fa wɔ wla gua su. [...] Ɔ su sɛn-mɛn i wun” (Abakik 2:3)

 • 3:30 Jue 129 yɛ srɛlɛ kasiɛn’n