Sran kpanngban be waan Ɲanmiɛn ti yɛ andɛ mɛn nga nun’n, sran’m be yoman like mun sɛsɛsɛ kaan sa’n niɔn. Ɔ timan su, afin Biblu’n se kɛ “[Zoova] klo kɛ be yo like mun sɛsɛsɛ.” (Jue Mun 37:28) Ndɛ sɔ’n gua e awlɛn su nzue. Akpasua nga nun’n, é wá wún like kun m’ɔ yoli mannin sran’m be kwlaa’n, m’ɔ kle kɛ ɔ yo like mun sɛsɛsɛ’n.