Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 3

‘I ngwlɛlɛ’n ɔ leman sin’

‘I ngwlɛlɛ’n ɔ leman sin’

Ninnge kpakpa nga amun kwla kunndɛ be’n, be nun kun yɛle ngwlɛlɛ’n i kpafuɛ’n. Yɛ ngwlɛlɛ sɔ’n fin Zoova kunngba cɛ. Akpasua nga nun’n, é wá fá e ɲin é sié i Ɲanmiɛn Zoova i ngwlɛlɛ’n m’ɔ leman wunsu’n i su kpa. I ti yɛ i sufuɛ nanwlɛfuɛ Zɔbu seli kɛ ‘i ngwlɛlɛ’n ɔ lɛman sin’n’ niɔn.Zɔb 9:4.

AKPASUA NGA NUN'N

NDƐ TRE 17

‘Eee, Ɲanmiɛn si ngwlɛlɛ o!’

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n ti dan tra i bɔbɔ i sa silɛ nin i sa wlɛ wunlɛ’n niɔn?

NDƐ TRE 18

‘Ɲanmiɛn ndɛ’n’ ti ngwlɛlɛ ndɛ

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn w’a faman anzi mun w’a klɛmɛn i ndɛ’n annzɛ i bɔbɔ w’a klɛman m’ɔ fali klɔ sran mun klɛli ɔ?

NDƐ TRE 19

‘Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n m’ɔ fiɛli i sran’m be ɲrun’n’

?Ndɛ benin yɛ Ɲanmiɛn fa fiali mɔ siɛn’n w’a yi i nglo ɔ?

NDƐ TRE 20

‘I ngwlɛlɛ’n leman sin’ sanngɛ ɔ kɛn i wun ase

?Wafa sɛ yɛ nglo lɔ nin asiɛ’n be siefuɛ’n kwla yo wun ase kanfuɛ ɔ?

NDƐ TRE 21

Zezi yi ‘ngwlɛlɛ m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n’ i nglo

?Zezi kleli like sɛ ti yɛ sonja nga be ɔli i tralɛ’n be fa be sa ngbɛn be sali be sin ɔn?

NDƐ TRE 22

?Amun fa ‘ngwlɛlɛ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n’ nanti?

Ninnge nnan mɔ be kwla uka ɔ naan a fa ngwlɛlɛ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n a nanti’n, Biblu’n kan be ndɛ.