Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi

 AKPASUA 11

?Kɛ e srɛ Zoova’n, ɔ tie?

?Kɛ e srɛ Zoova’n, ɔ tie?

Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ tie. 1 Piɛr 3:12

‘Sɛ be srɛ Zoova ɔ, ɔ ti.’ (Jue Mun 65:3) Ɔ klo kɛ e tu e klun e nin i e koko yalɛ.

Amun srɛ Zoova kunngba cɛ, nán amun srɛ sran uflɛ.

 Ninnge nga e kwla fa wla e srɛlɛ nun’n, be sɔnnin. 1 Zan 5:14

Amun srɛ Ɲanmiɛn kɛ maan i klun sa’n kpɛn su ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa.

Amun srɛ Ɲanmiɛn Zezi dunman nun. I sɔ’n klé kɛ amun ɲin yi like nga Zezi yoli mannin amun’n.

Amun srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka amun naan amun fa atin kpa’n su. Amun kwla srɛ Zoova kɛ ɔ man amun aliɛ, junman, lawlɛ naan ɔ yo naan amun yo juejue titi.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

An nian sɛ Ɲanmiɛn tie srɛlɛ kwlaa o. Yɛ an nian wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ nin like uflɛ mɔ e kwla yo naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a mantan’n.