Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi

 AKPASUA 1

?É yó sɛ naan y’a kwla ti ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n?

?É yó sɛ naan y’a kwla ti ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n?

Biblu’n yɛ Ɲanmiɛn fa kan ndɛ kle e ɔ. 2 Timote 3:16

Ɲanmiɛn yoli maan sran’m be klɛli fluwa kun m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n. Fluwa sɔ’n yɛle Biblu’n. I nun ndɛ’n fin i. Jasin cinnjin m’ɔ kunndɛ kɛ amun si i’n, ɔ o nun.

Ɲanmiɛn si ninnge nga be ti kpa man e’n. Kusu’n, ngwlɛlɛ’n i bo’n fin i. Ɔ maan sɛ amun sie amun su tie ndɛ ng’ɔ kan’n, amún sí ngwlɛlɛ kpa.Nyanndra Mun 1:5.

Ɲanmiɛn klo kɛ sran kwlaa nga be o asiɛ’n su’n, be kanngan Biblu’n nun. Siɛn’n, b’a yi Biblu’n aniɛn kpanngban nun.

Sɛ amun kunndɛ kɛ amún tí ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, ɔ fata kɛ amun kanngan Biblu’n nun naan amun wun i nun ndɛ’n i wlɛ.

 Asiɛ wunmuan’n su’n, be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n be kle sran mun. Matie 28:19

Zoova i Lalofuɛ’m be kwla uka amun naan amun a wun Biblu’n i nun ndɛ’n i wlɛ.

Asiɛ wunmuan’n su’n, be kan Ɲanmiɛn ndɛ nanwlɛ’n kle sran mun.

Asa kusu’n, amun kwla kɔ be asɔnun sua mɔ be flɛ i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i nun be ko tie Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n. I kwlaa sɔ nun’n, amun su tuaman dein.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Biblu’n nun ndɛ’n fin wan?

Sran mun yɛ be klɛli ɔ. ?Kɛ be se kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, i su ɔ? ?Sran onin i akunndan mun yɛ be o Biblu’n nun ɔn?

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Jasin fɛ’n fin Ɲanmiɛn sakpasakpa?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ ɔ?