Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 1

?É yó sɛ naan y’a kwla ti ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n?

?É yó sɛ naan y’a kwla ti ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n?

Biblu’n yɛ Ɲanmiɛn fa kan ndɛ kle e ɔ. 2 Timote 3:16

Ɲanmiɛn yoli maan sran’m be klɛli fluwa kun m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n. Fluwa sɔ’n yɛle Biblu’n. I nun ndɛ’n fin i. Jasin cinnjin m’ɔ kunndɛ kɛ amun si i’n, ɔ o nun.

Ɲanmiɛn si ninnge nga be ti kpa man e’n. Kusu’n, ngwlɛlɛ’n i bo’n fin i. Ɔ maan sɛ amun sie amun su tie ndɛ ng’ɔ kan’n, amún sí ngwlɛlɛ kpa.Nyanndra Mun 1:5.

Ɲanmiɛn klo kɛ sran kwlaa nga be o asiɛ’n su’n, be kanngan Biblu’n nun. Siɛn’n, b’a yi Biblu’n aniɛn kpanngban nun.

Sɛ amun kunndɛ kɛ amún tí ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, ɔ fata kɛ amun kanngan Biblu’n nun naan amun wun i nun ndɛ’n i wlɛ.

 Asiɛ wunmuan’n su’n, be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n be kle sran mun. Matie 28:19

Zoova i Lalofuɛ’m be kwla uka amun naan amun a wun Biblu’n i nun ndɛ’n i wlɛ.

Asiɛ wunmuan’n su’n, be kan Ɲanmiɛn ndɛ nanwlɛ’n kle sran mun.

Asa kusu’n, amun kwla kɔ be asɔnun sua mɔ be flɛ i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i nun be ko tie Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n. I kwlaa sɔ nun’n, amun su tuaman dein.