Maan an jran Ɲanmiɛn sin. 1 Piɛr 5:6-9

Kannzɛ sran’m be ta ninnge wie’m yo’n, sanngɛ sɛ ninnge sɔ mun nin Biblu’n nun ndɛ’n be sansan be wun’n, an kpalo be. Sɛ amun ti yakpafuɛ’n amún kwlɛ́ i sɔ yo.

Nán an fa amun wun wla nvlenvle’m be politiki ninnge’m be nun. Afin, be suanman Zoova nin i Sielɛ’n be bo.

 Maan an fa ajalɛ kɛ amún tíe Ɲanmiɛn ndɛ’n. I yɛ ɔ ti ajalɛ kpafuɛ’n niɔn. Matie 7:24, 25

Maan amun nin Zoova i Lalofuɛ’m be san nun. Bé úka amun naan amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn’n mantan.

Nán an yaci Ɲanmiɛn ndɛ’n i suanlɛ. Yɛ amun mian be ɲin nanti i mmla’m be su.

Kɛ amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ko yo dan’n, ɔ fata kɛ an fa amun wun man Zoova naan be yo amun batɛmun.Matie 28:19.

Maan an tie Ɲanmiɛn ndɛ’n. An kanngan Biblu’n nun yɛ an se Zoova i Lalofuɛ’m be kɛ be uka amun naan an wun i nun ndɛ’m be wlɛ. An yo like nga an suan’n, i nuan su sa. I liɛ’n, amún ɲán nguan tititi.Jue Mun 37:29.