Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi

 AKPASUA 10

?Ninnge kpakpa benin yɛ be nga be tie Ɲanmiɛn ndɛ’n bé ɲɛ́n i ɔ?

?Ninnge kpakpa benin yɛ be nga be tie Ɲanmiɛn ndɛ’n bé ɲɛ́n i ɔ?

Be nga be wuli’n, be sunman, bé sá be sin nguan nun ekun. Sa Nga Be Yoli’n 24:15

Sɛ amun tie ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, ninnge kpakpa nga amún ɲán be’n, amun bɔbɔ be nian! Sran fi sa su tɔman tukpacɛ, annzɛ ɔ su yoman cɛcɛwafuɛ. Ɔ maan, amún yó juejue tititi. Be su wunman klunwifuɛ kun. I sɔ’n ti’n, sran kwlaa nga amún wún i’n, amún kwlá láfi i su.

Be su wunman ɲrɛnnɛn kun, be su sunman kun. Sran fi su yoman oke yɛ ɔ su wuman.

 Be kwlaa nga bé trán asiɛ’n su’n, sɛ be timan e osufuɛ’n, nn be ti e janvuɛ. Nanwlɛ, mɛn klanman’n i nun tranlɛ’n yó fɛ dan.

Srɛ su kunman sran fi. Sran’m bé dí aklunjuɛ kpa liɛ su.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan afɛ’n kwlaa wíe. Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n

Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n ɔ nin blɛ nga ɲrɛnnɛn’n wie’n, yɛ sa ng’ɔ́ jú asiɛ’n nin i sufuɛ’m be su’n, Biblu’n yiyi nun.

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?