Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi

 AKPASUA 10

?Ninnge kpakpa benin yɛ be nga be tie Ɲanmiɛn ndɛ’n bé ɲɛ́n i ɔ?

?Ninnge kpakpa benin yɛ be nga be tie Ɲanmiɛn ndɛ’n bé ɲɛ́n i ɔ?

Be nga be wuli’n, be sunman, bé sá be sin nguan nun ekun. Sa Nga Be Yoli’n 24:15

Sɛ amun tie ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, ninnge kpakpa nga amún ɲán be’n, amun bɔbɔ be nian! Sran fi sa su tɔman tukpacɛ, annzɛ ɔ su yoman cɛcɛwafuɛ. Ɔ maan, amún yó juejue tititi. Be su wunman klunwifuɛ kun. I sɔ’n ti’n, sran kwlaa nga amún wún i’n, amún kwlá láfi i su.

Be su wunman ɲrɛnnɛn kun, be su sunman kun. Sran fi su yoman oke yɛ ɔ su wuman.

 Be kwlaa nga bé trán asiɛ’n su’n, sɛ be timan e osufuɛ’n, nn be ti e janvuɛ. Nanwlɛ, mɛn klanman’n i nun tranlɛ’n yó fɛ dan.

Srɛ su kunman sran fi. Sran’m bé dí aklunjuɛ kpa liɛ su.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan afɛ’n kwlaa wíe. Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4