Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 9

?Cɛn benin yɛ asiɛ’n káci mɛn klanman ɔn?

?Cɛn benin yɛ asiɛ’n káci mɛn klanman ɔn?

Afɛ ng’ɔ o sran’m be su’n kle kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n su wa yi i wun nglo. Lik 21:10, 11; 2 Timote 3:1-5

Sa nga e wun be andɛ’n, Biblu’n dun mmua boli be nun sunman be jɔ. Ɔ kannin kɛ sran’m bé yó sika klofuɛ, yɛ ba’m be ɲin su yiman be si nin be nin mun, naan sran’m bé yó wlɛ, yɛ bé fá mɛn dilɛ’n cící be ti.

Ɔ kɛnnin i ekun kɛ asiɛ’n wá kéje, yɛ bé dí alɛ, naan awe’n wá kpɛ́n, naan tukpaciɛ mɔ be sa ndɛndɛ’n, bé trú lika’n nun. Ninnge sɔ mun yɛ e wun be andɛ kusu ɔ.

Zezi seli ekun kɛ bé bó Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n mɛn wunmuan’n nun.Matie 24:14.

 Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá núnnún sa tɛtɛ’n kwlaa. 2 Piɛr 3:13

Ɔ cɛ kaan sa’n, Zoova wá núnnún klunwifuɛ mun.

Bé cí Satan nin i mmusu mun.

Be nga be tie ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, bé fíte nun yɛ bé trán mɛn klanman’n nun. Mɛn sɔ’n nun’n, akluntitiɛ’n su tranman lɛ kun, sran’m bé láfi be wiengu su yɛ bé kló be wun.