Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi

 AKPASUA 4

?Kɛ be fali Satan i ndɛ’n su’n, i bo’n guali sɛ?

?Kɛ be fali Satan i ndɛ’n su’n, i bo’n guali sɛ?

Adam nin Ɛvu be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn, ɔ maan be wuli. Bo Bolɛ 3:6, 23

Ɛvu fali wuo’n i ndɛ’n su, ɔ maan ɔ dili waka mma’n. I sin’n, ɔ mɛnnin i wun’n wie. Yɛ i kusu dili ɔ.

I lɛ nun’n, be yoli sa tɛ. Afin be fɔnnin Ɲanmiɛn i mmla’n, yɛ Ɲanmiɛn kusu fuannin be lika klanman sɔ’n nun.

Be nin be mma mun be wa fɛli kpa. Be wa yoli oke yɛ be wuli. Kɛ be wuli’n, b’a ɔman lika fi. Wielɛ yɛ be liɛ wieli ɔ.

 Be nga be wuli’n be ti kɛ fa sa. Yɛle kɛ nguan nunman be nun. Bo Bolɛ 3:19

E kwlaa e ti Adam nin Ɛvu be mma mun, i ti yɛ e wu ɔ. Kɛ sran ko wu’n, ɔ wunman ase, ɔ timan sa, ɔ kwlá yoman like fi kun.Akunndanfuɛ’n 9:4-6, 10.

Zoova w’a yiman sran mun kɛ be wu. Ɔ ka kaan sa’n, ɔ́ wá cɛ́n be nga be wuli’n. Yɛ sɛ be fa ndɛ ng’ɔ kan’n su’n, bé trán nguan nun tititi.