Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi

Like kwlaa Yifuɛ’n waan ɔ́ klé e atin, ɔ́ sásá e yɛ ɔ́ rá e su.

I su fitilɛ

Ɲanmiɛn klo klɔ sran mun ti’n, ɔ kle wafa nga e mɛn dilɛ’n kwla yo fɛ’n.

?É yó sɛ naan y’a kwla ti ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n?

Ɔ fata kɛ e si like nga é yó’n ɔ nin sran ng’ɔ kwla uka e naan y’a yo’n.

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

E kwla si i dunman nin i nzuɛn wie mun.

?Laa Edɛni fie’n nun lɔ tranlɛ’n ti sɛ?

Biblu’n nun fluwa klikli’n kɛn i ndɛ.

?Nowe blɛ su’n, wan yɛ ɔ sieli i su ɔ?

?Ngue yɛ i ɲin fiteli sran’m be aeliɛ’n nun weiin ɔn?

?Ngue yɛ anannganman su nzue’n kle e ɔ?

Nán lalafuɛ ndɛ ngbɛn sa ɔ.

?Wan yɛle Zezi?

?Ngue ti yɛ i su ndɛ’n i silɛ’n ti cinnjin ɔn?

?Ngue yɛ Zezi i wie’n ti’n, amun kwla ɲɛn i ɔ?

Ɔ yo maan e kwla ɲan ninnge nanndoliɛ kpakpa mun.

?Cɛn benin yɛ asiɛ’n káci mɛn klanman ɔn?

Biblu’n kan sa wie mɔ bé klé kɛ blɛ’n w’a wie ju’n be ndɛ.

?Kɛ e srɛ Zoova’n, ɔ tie?

?Ngue yɛ amun kwla kɛn i ndɛ be kle i ɔ?

?Wafa sɛ yɛ amun awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ ɔ?

Sran ng’ɔ kpɛli awlobo’n i ba’n ɔ man su afɔtuɛ kpafuɛ’n.

?É yó sɛ naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ e wun?

Ɔ kpɔ ninnge wie mun yɛ ɔ klo wie mun.

?Wafa sɛ yɛ amun kwla kle kɛ Zoova yɛ amún sú i titi ɔ?

Sɛ a klo kɛ a nin Ɲanmiɛn bé nánti titi’n, á fá ajalɛ ng’ɔ nin i fata’n.