Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 17

Ndɛ mɔ i wlɛ wunlɛ’n ti pɔpɔ’n

Ndɛ mɔ i wlɛ wunlɛ’n ti pɔpɔ’n

1 Korɛntifuɛ Mun 14:9

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be wun ɔ ndɛ’n i wlɛ kpa.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Ndɛ nga á wá yíyí nun’n, suan su like kpa. Ndɛ nga á wá yíyí nun’n, ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kpa. I liɛ’n á sí nun yiyi, yɛ i wlɛ wunlɛ’n ɔ́ yó pɔpɔ.

  • Maan ɔ ndɛ ɲanman’m be yo kpekpe, yɛ maan be wlɛ wunlɛ’n yo pɔpɔ. Wie liɛ’n, ndɛ nga á kán’n, ɔ kwla yo tɛnndɛn. Sanngɛ kɛ á yíyí ndɛ cinnjin’m be nun’n, maan ɔ ndɛ ɲanman’m be yo kpekpe.

  • Ndɛ nga sran’m be nin-a timɛn i le’n, yiyi nun kpa. Kɛ á yíyí ɔ ndɛ’n nun’n, nán bo ninnge nga sran’m be siman be’n, be su dan. Sɛ a su kan Biblu’n nun sran kun i ndɛ’n, annzɛ a su kan like wie mɔ sran’m be simɛn i’n i ndɛ’n, yiyi nun kpa naan be wun i wlɛ. Ɔ kwla yo wafa nga laa sran’m be sunnzun like’n, annzɛ wafa nga be yo be ninnge mun’n i su ndɛ.