Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Nin yɛ é wún kosan cinnjin nga klɔ sran’m be fa usa be wun’n be su tɛlɛ’n niɔn?

?Nin yɛ é wún kosan cinnjin nga klɔ sran’m be fa usa be wun’n be su tɛlɛ’n niɔn?

?Be su tɛlɛ’n wo [...]

  • siansifuɛ’m be fluwa’m be nun?

  • mɛn’n nun ngwlɛlɛfuɛ’m be fluwa’m be nun?

  • Biblu’n nun?

BIBLU’N I KLƐFUƐ KUN SELI ƝANMIƐN KƐ

“Ɔ ndɛ’n ti nanwlɛ.”—Zan 17:17, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

Sran akpinngbin kpanngban be wun kɛ Biblu’n tɛ be kosan’m be su.

?A kunndɛ kɛ á trán sran sɔ’m be nun wie?

E ɛntɛnɛti adrɛsi jw..org® kwla uka-ɔ.

KANNGAN ndɛ nga be o su’n be nun

FA fluwa mun ɛntɛnɛti su

KUNNDƐ BIBLU’N NUN LIKE SUANLƐ MƆ BE DEMƐN I TI SIKA’N

A kwla wun wafa nga Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su’n e ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su.

(Tin LIKE NGA BIBLU’N KLE’N su. I sin’n tin KOSAN MƆ BIBLU’N TƐ BE SU’N su)