Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ-ɔ?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ-ɔ?

Biblu’n nun’n be klɛli i kɛ Biblu’n ti “Nyanmiɛn ndɛ” naan Ɲanmiɛn “buaman ato.” (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:​13; Tit 1:2) ?Ɔ ti sɔ sakpa? ?Annzɛ i nun ndɛ’n ti ngua?