Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?A bu i kɛ mɛn’n yó sɛ e ɲrun lɔ?

?A bu i kɛ mɛn’n yó sɛ e ɲrun lɔ?

?Mɛn’n . . .

  • ká kɛ nga sa tititi?

  • yó tɛ kɔ́ i ɲrun?

  • yó kpa?

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn wá núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.”Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

Á ɲán junman kpa yɛ á dí su aklunjuɛ.Ezai 65:21-23.

Tukpacɛ nin ɲrɛnnɛn wafa kwlaa bé wíe.Ezai 25:8; 33:24.

A nin ɔ awlobo’n, nin ɔ janvuɛ mun amún dí aklunjuɛ tititi.Jue Mun 37:11, 29.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nɲɔn ti’n, e kwla tɛ su kɛ ɛɛn:

  • Ɲanmiɛn yia ndɛ ng’ɔ kan’n i nuan. Biblu’n nun’n Ɲanmiɛn Zoova i ngunmin yɛ be kɛn i ndɛ se kɛ ‘ɔ kwla like kwlaa yo’ ɔ. Afin i tinmin’n leman wunsu mlɔnmlɔn. (Sa Nglo Yilɛ 15:3) Ɔ maan, kɛ ɔ seli kɛ ɔ́ yó naan e mɛn nga kaci mɛn klanman kun’n, ɔ́ yó i sɔ sakpa. Biblu’n se kɛ “Nyanmiɛn kwla sa’n kwlaa yo.”Matie 19:26.

  • Ɲanmiɛn kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yía nda ng’ɔ tali e’n i nuan. I wie yɛle kɛ Zoova kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n be nguan.Zan 11:41, 42.

    Biblu’n kle ekun kɛ Ɲanmiɛn i Wa Zezi yoli tukpacifuɛ’m be juejue. ?Ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ ɔ? Afin ɔ klo kɛ ɔ́ yó be juejue ti ɔ. (Mark 1:40, 41) Zezi ti kɛ i Si sa. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka be nga sa o be su’n.Zan 5:19.

    Ɔ maan e kwla lafi su kɛ Zoova nin Zezi be kunndɛ kɛ bé úka e naan cɛn wie lele’n e di aklunjuɛ.Jue Mun 72:12-14; 145:16; 2 Piɛr 3:9.

 BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

?Ngue yɛ Ɲanmiɛn wá yó naan mɛn’n w’a yo kpa ɔ?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su MATIE 6:9, 10 ɔ nin DANIƐL 2:44 be nun.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n

Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n ɔ nin blɛ nga ɲrɛnnɛn’n wie’n, yɛ sa ng’ɔ́ jú asiɛ’n nin i sufuɛ’m be su’n, Biblu’n yiyi nun.

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, i bo’n yɛle benin?

?Wan yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n niɔn? ?Yɛ ngue yɛ Sielɛ sɔ’n wá yó ɔ?