Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 7

Babɛli lɔ sua fleiin’n

Babɛli lɔ sua fleiin’n

Kɛ nzue dan’n tɔli m’ɔ sinnin’n, Nowe i mma mun nin be yi mun be wa wuli ba kpanngban kpa. Ɔ maan be wa trɛli asiɛ’n su kɛ nga Zoova seli be kɛ be yo’n sa.

Sanngɛ be nun wie mun be ɲin w’a yiman Zoova. Be seli kɛ: ‘Maan e kplan klɔ kun naan e tran su. Maan e kplan sua fleiin kpa kun naan i ti’n to ɲanmiɛn’n lɔ. I liɛ’n, e dunman’n fú.’

 Like nga be yoli’n, w’a yoman Zoova fɛ mlɔnmlɔn. ?A si like ng’ɔ yoli’n? Ɔ yoli maan b’a kanman aniɛn kunngba’n kun. Kɛ mɔ be kwlá timan be wiengu aniɛn’n ti’n, be yacili sua’n i kplanlɛ. Be wa flɛli klɔ nga be kplannin’n kɛ Babɛli. I bo’n yɛle kɛ “Sannganlɛ.” Ɔ maan sran mun be wa bo sanndili asiɛ wunmuan’n su. Sanngɛ b’a yaciman sa tɛ’n i yolɛ. ?Sran wie mun be suli Zoova blɛ sɔ’n nun? Like suanlɛ ng’ɔ́ bɛ́ i sin’n ɔ́ wá tɛ́ su.

“Sran kwlaa ng’ɔ yo i wun dandan’n, bé gúɛ i ɲin ase, sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, bé mɛ́n i su.” —Liki 18:14.