Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 93

Zezi sɛli i sin ɲanmiɛn su lɔ

Zezi sɛli i sin ɲanmiɛn su lɔ

Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ mun be yiali Galile lɔ. Ɔ mannin be junman cinnjin kpa kun. Ɔ seli be kɛ: ‘An wɔ ko kle sran mun be like naan be kaci n sɔnnzɔnfuɛ. An kle be like nga n kleli amun’n, yɛ an yo be batɛmun.’ Kpɛkun ɔ kan guali su kɛ: ‘Min nin amun e o nun cɛn kwlaa.’

Kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi’n, ɔ dili cɛn ba ablanan (40) asiɛ’n su wa ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ fiteli i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɲrun Galile nin Zerizalɛmun lɔ. Ɔ kan ndɛ cinnjin wie mun kleli be, kpɛkun ɔ yoli abonuan sa kpanngban. I agualiɛ su’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun be yiali Olivie oka’n su lɔ. Ɔ seli be kɛ: ‘Nán amun jaso Zerizalɛmun wa. Amun minndɛ like nga Siɛ’n seli kɛ ɔ́ fá mán amun’n.’

I akoto mun b’a wunmɛn i ndɛ’n i wlɛ. Be usɛli i kɛ: ‘Blɛ nga nun yɛ á wá síe Izraɛli nvle’n niɔn?’ Zezi seli be kɛ: ‘Blɛ nga Zoova sieli i kɛ n di Famiɛn’n ɔ nin-a juman. Ɔ cɛ kan’n, Ɲanmiɛn i wawɛ’n wá tín amun, kpɛkun amún wá kán min ndɛ klé sran mun. Maan amun bo jasin fɛ’n Zerizalɛmun, nin Zide, nin Samari lele fa ju asiɛ’n i tiwa lɔ.’

I sin’n, Ɲanmiɛn mannin Zezi su, kpɛkun ɲanmiɛn ble kun kɛtɛli i su. I sɔnnzɔnfuɛ mun be niannin nglo lɔ lele, sanngɛ b’a wunmɛn i kun.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun be jasoli Olivie oka’n su be ɔli Zerizalɛmun. Titi’n be yia nglo sua kun nun be srɛ Ɲanmiɛn. Be su minndɛ kɛ Zezi kle be ajalɛ ng’ɔ fata kɛ be fa’n.

“This good news of the Kingdom will be preached in all the inhabited earth for a witness to all the nations, and then the end will come.”​—Matthew 24:14